İngiltere Öğrenci Vizesi

İngiltere Öğrenci vizesi, ilgili ülkeye dil eğitimi, lisans, yüksek lisans, doktora vb. gibi amaçlarla seyahat etmek isteyen vatandaşların başvurması gereken vize türüdür. Başvuru yapılacak vize türü kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır. Bu bölümler eğitimin niteliğine ve süresine göre belirlenir.

İngiltere Öğrenci Ziyaretçi Vizesi (Student Visitor Visa), başvuru sahibine ülkede maksimum 6 aya kadar ikamet hakkı vermektedir. Bu süreç içerisinde başvuru sahibi ilgili ülkede dil kursları, spor kursları vb. gibi alanlarda bir eğitim alabilir.

Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamilleri, Hususi (Yeşil) pasaport hamilleri ve Hizmet (Gri) pasaport hamilleri İngiltere Vize Başvuruları için gerekli prosedürleri yerine getirmekle yükümlüdür.

İngiltere Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar Nedir?

İngiltere'deki Okuldan Gelen Kayıt Kabul Belgesi: İngiltere'deki anlaşmalı okul ile yapılan kayıt işleminin ibrazı için bu belgenin sunulması zorunludur. Kabul Kabul Belgesi'ne sahip olmayan kişiler İngiltere Öğrenci Vizesi'ne başvurusa bulunamaz.
Biyometrik Fotoğraf: Konsolosluk tarafından istenilen ebatta arka fonu beyaz olmak koşulu ile her başvuru sahibinden talep edilmektedir.
Eğitim Bilgilerini İçerir Evraklar: Kişinin eğitim durumunu kanıtlayan belgeler öğrenci vizesi başvuru dosyasında yer almalıdır. Bu nedenle son mezun  olunan okuldan diploma belgesi, devam eden kişiler için öğrenci belgesi gibi evrakların temin edilmesi istenmektedir.
Aile Toplum Kağıdı: Başvuru sahibinin aile ve yerleşim bilgilerini gösteren nüfus kayıt örneği temin etmesi istenmektedir. Bu belge ile kişinin yurtdışında yaşayan birinci derece akrabalarının bulunup bulunmamasına dair kanıt sağlanmaktadır.
Konaklama ve Uçuş Dokümanları: Her başvuru sahibi İngiltere Öğrenci Vizesi için konaklama yerini ve seyahat türünü konsolosluğa ibraz etmek ile yükümlüdür. Bu nedenle otel konaklama, aile yanı konaklama ve yurtta konaklama gibi seçeneklerden birinin ispatı için başvuru sahibine ait konaklama belgesi dosyada bulunmalıdır.
Gelir Evrakları: Kişinin mesleki durumuna uygun olarak hazırlaması gereken evraklar bulunmaktadır. Her birey kendi mesleğine uygun olarak resmi iş yeri evrakalarını sunarak vize takip dosyasını hazırlamakzorundadır.
Finansal Yeterlilik Kanıtı: İngiltere Öğrenci Vizesi Başvuru dosyasında, seyahat edecek kişinin masraflarının karşılanacağına dair yeterli maddi kaynağa sahip olduğunu banka hesap dökümü ile sunması gerekmektedir.
Seyahat Belgesi: Dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaporta sahip olmak İngiltere Vize Başvurusu için en temel adımdır.

İngiltere Öğrenci Ziyaret Vizesi başvuruları için kişilerin konaklama yeri, masraflarını nasıl finanse edeceğine dair belgeler açıkça konsolosluğa sunulmalıdır. Başvuru sahibi seyahati boyunca masraflarını kendi karşılıyor olabilir ya da masrafları için bir sponsor gösterebilir.
Sponsor gösterilen kişinin maddi durumunun yeterli olduğu mutlaka belgelerle kanıtlanmalıdır. Güncel maaş bordroları, varsa araç, ev tapu ve ruhsatı, kira geliri elde ettiğine dair belgeler dosyaya eklenmelidir.
Vize başvuruları olumlu sonuçlanan vatandaşlar İngiltere’de en fazla 6 ay konaklayabilir. Vize süresinin bitmesiyle birlikte ülkeden çıkış yapılmalıdır. Bunun için de başvuru sahibi, ülkesine geri döneceğini kanıtlayan evrakları mutlaka başvuru dosyasına eklemelidir.

İngiltere Öğrenci Vize Başvurusu Nereye Yapılır?

Eğitim görme amacı ile İngiltere'ye seyahat etmek isteyen kişiler vize başvurularını konsolosluk tarafından outsource edilmiş vize başvuru merkezi ve vize hizmet merkezleri aracılığı ile yürütebilmektedirler. Başvuru sahibi konsolosluk tarafından talep edilen şahsi evraklarını seyahat amacına uygun olarak hazırlamak ile yükümlüdür. Şahsi evrakların temin edilmesinin ardından kişi vize işlemleri için gerekli olan prosedürleri yerine getirir. Online İngiltere Öğrenci Vize Başvuru Formu, İngiltere Öğrenci Vize Randevu Belgesi, İngiltere Öğrenci Vize Başvuru Ücretinin ödendiğine dair makbuz gibi evrakların temin edilmesinin ardından kişi biyometrik verilerinin kaydedilmesi ve mülakat işlemlerinin tamamlanması için başvuru merkezine gitmek zorundadır. Yapılacak vize başvuru için konsolosluk tarafından atanmış vize başvuru merkezinin hizmet verdiği iller şu şekildedir:

 • Ankara
 • İstanbul
 • Gaziantep
 • İzmir
 • Bursa
 • Antalya
 • Adana olmak üzere 7 ayrı şehirde hizmet verilmektedir.

İngiltere Öğrenci Vizesi Harç Bedelleri

Başvuru sahipleri İngiltere'ye gerçekleştirecekleri seyahatler için vize başvuru yapmak ve gerekli vize ücretini ödemekle yükümlüdür. Vize ücretleri ödenmeyen başvuruların randevuları iptal edilmekte ve dosyaları işleme alınmamaktadır. İngiltere öğrenci vize ücretleri talep edilen vize süresine göre ve tercih edilen ek hizmetlere göre değişmektedir. Verilen ücretler yalnızca konsolosluk harç bedeli olup tercih edilen ek hizmetler harç ücretine dahil değildir. Online İngiltere başvuru formu doldurma, konaklama ve ulaşım rezervasyonları, başvuru takibi ve süreç boyunca danışmanlık hizmetleri için başvuru işlemlerinin yürütüldüğü vize hizmet merkezleri tarafından ek ücretler talep edilmektedir. 

İngiltere Öğrenci Ziyaretçi Vizesi Konsolosluk Görev Bölgesi

Birleşik Krallık'a eğitim amacıyla seyahat edecek kişilerin bu vize türüne başvuru yapabilmek için gerekli olan şartları yerine getirmesi ve bunu belgelerle ispat etmesi gerekir. İngiltere Öğrenci Ziyaretçi Vizesi kategorisine başvuru yapacak adayların herhangi bir dil yeterlilik belgesi sunmalarına gerek yoktur.

İngiltere Öğrenci Ziyaretçi Vizesi Başvurularında sunulması gereken en önemli evrak; kişinin eğitim alacağı kurumdan gelecek kabul yazısıdır. Başvuru sahipleri alacağı eğitimin süresine göre 1 haftalık, 1 aylık, 2 aylık gibi sürelerde vize talep edebilir. Ancak başvuru sahibinin eğitim süresi 1 hafta dahi olsa verilen vize 6 ay geçerliliğe sahip olacaktır. Daha uzun süre eğitim almak isteyen kişilerin gidiş amacına uygun olarak uzun süreli bir İngiltere Öğrenci Vize Kategorisinden başvuru yapması gerekmektedir.

İngiltere Öğrenci Ziyaretçi Vize Başvuruları için bölge ayrımı bulunmamaktadır. Türkiye'nin her ilinden yapılan başvurular için konsolosluk tarafından outsource edilmiş vize başvuru merkezi aracılığı ile işlemler yürütülmektedir. Ancak resmi vize başvuru merkezinin hizmet verdiği iller sınırlıdır. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa ve Gaziantep illerinden başvuru kabul eden resmi vize başvuru merkezi bölge ayrımı olmaksızın Türkiye'nin her ilinden yapılan başvurular için kişinin isteğine bağlı olarak seçilebilmektedir.

Uyarı (!) Kısa süreli İngiltere Öğrenci Vizeleri istisnai durumlar dışında uzatılamamaktadır. Vizenin uzatılabileceği istisnai durumlar şunlardır;

 • Ankara Anlaşması Vizesi
 • Avrupa Birliği Vatandaşlarının Bağımlıları için İngiltere Oturum Vizesi
 • İnsan Hakları Başvuruları Durumları vb.

İngiltere Öğrenci Vizesi Başvuruları Kaç Günde Sonuçlanır?

İngiltere Vize Başvuruları İngiltere Başkonsolosluğu tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. İngiltere Vize Başvurularının Sonuçlanma Süresi başvuru yapılan vize kategorisine göre değişmektedir.

11 aya kadar yapılan İngiltere Öğrenci Vizesi başvuruları resmi olarak 3 hafta içierisinde sonuçlandırılırken, Uzun Süreli İngiltere Eğitim Vizelerinin sonuçlanma süresi yerleşim gerektiren vize kategorsine girmesi sebebi ile resmi olarak 3 ayı bulabilmektedir.

İngiltere Vize Başvuruları için öncelikli servis seçeneği ile 11 aya kadar olan eğitim vizesi başvurularını 5 iş günü içinde sonuçlandırmak da mümkündür. İngiltere Öğrenci Vize İşlemleri için başvuru sahiplerinin İngiltere Konsolosluğu’nun resmi tatiller, milli bayramlar ve fuar dönemi yoğunluklarının göz önünde bulundurulması, seyahate dair doğabilecek vize gecikme riskini ortadan kaldıracaktır. İngiltere Konsolosluğu tarafından atanmış resmi başvuru merkezi ek hizmetleri arasında yer alan Priority Service/Öncelikli Vize Servisi kapsamında başvuru sahibi vize sonucu 3-5 iş günü içerisinde teslim alabilirken, Ekspres ve Süper Ekspres İngiltere Vizesi ile başvuru sahibi vize kararını 24 saat içerisinde alır. Ancak Süper Öncelikli Vize Hizmeti yalnızca İstanbul Başvuru Merkezi aracılığı ile yapılmaktadır. Bu nedenle bu hizmetten yararlanmak isteyen kişiler randevu kaydını İstanbul olarak düzenlemelidir.

Dikkat (!) Uzun süreli eğitim vizesi kategorisinde olan Tier 4 İngiltere Öğrenci Vize Başvuruları için öncelikli vize servislerinden (Priority/Super Priority Visa Services) yararlanılamamaktadır.

İngiltere Uzatılmış Öğrenci/Ziyaretçi Vizesi

Öğrenci vize kategorilerinden olan İngiltere Uzatılmış Öğrenci/Ziyaretçi Vizesi ile başvuru sahibi Birleşik Krallık'ta 6 ile 11 ay süre ile bir eğitim alabilir. Kişilerin bu vize ile İngiltere’ye gidebilmesi için ülkedeki bir eğitim kurumundan dil eğitimi için kayıt kabul belgesi (acceptance) almış olması gerekir. İngiltere Uzatılmış Öğrenci/Ziyaretçi Vizesi Başvuruları için dil eğitimi alacak kişilerin eğitim süreleri boyunca geçim ve masraflarını nasıl karşılayacaklarını gösteren belgelerini başvuru dosyalarına eklemesi gerekmektedir.

Masraflar bir sponsor tarafından karşılanacak ise sponsorun çalışma evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlanmalı ve başvuruda diğer belgelerle birlikte sunulmalıdır. İngiltere Öğrenci Vizesine bu kategoriden başvuru yapacak olan vatandaşların vize süreleri bittiğinde ülkeyi terk etmesi gerekir. İstisnai durumlar haricinde vize süresi uzatılamamaktadır.

İngiltere Uzatmalı Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar Nedir?

İngiltere Uzatmalı Öğrenci Vizesi Başvurusu için gerekli diğer evraklara ek olarak İngilizce Dil Seviyesinii belirtir sınav sonuç belgesinde aşağıda ki notlar alınmış olmalıdır;

 • IELTS: Bütün bölümlerinden en az 4,0
 • TOEFL: Reading 8, Listening 13, Speaking 19, Writing 17
 • PEARSON: Bütün bölümlerinden en az 36
 • TOEIC: Reading 275, Listening 275, Speaking 120, Writing 120
 • PET: Bütün bölümlerinden en az Borderline
 • FCE, CAE, CPE, BEC: Bütün bölümlerinden en az Weak

İngiltere Tier 4 Öğrenci Vizesi (Uzun Dönem)

Uzun süreli eğitim amacıyla Birleşik Krallık’a seyahat etmek isteyen kişilerin başvurabileceği bir vize türüdür. Vize başvurularının olumlu sonuçlanmasıyla başvuru sahipleri İngiltere’de 6 ay ve daha uzun bir süre eğitim alabilir.

İngiltere’de doktora, lisans eğitimi, yüksek lisans ve birçok sertifika programları için İngiltere Tier 4 Eğitim Vizesi başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Başvuru sahipleri ülkeye gidiş amacını, seyahati boyunca masraflarını nasıl karşılayacağını eksiksiz bir şekilde konsolosluğa sunacağı vize takip dosyasında ibraz etmek ile yükümlüdür.

16 yaş üzeri kişilerin başvuru yapabileceği uzun dönem eğitim vizesi Tier-4 için, başvuru sahiplerinin dil yeterlilik belgesine mutlaka sahip olması gerekir. (En az B1 düzeyinde İngilizce şartı-IELTS)

İngiltere Uzun Dönem Eğitim Vizesi ile ülkeye giriş yapan vatandaşların aileleri de bağımlı statüsünden yararlanarak ülkede ikamet edebilmektedir. Ancak başvuru sahibinin ailelerinin bağımlılık statüsünden yararlanabilmesi için kişinin doktora, yüksek lisans gibi bir eğitim programına katılması gerekir.

ingilizkonsoloslugu.org web sitesi alennddw'ye ait görünüyor. İngiltere Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?

Alenn DDW, Google optimizasyonu yöntemlerini kullanarak farklı alan adları edinen ve bu alanlarda yayınladığı bilgiler ile Turizm, Seyahat, Danışma vb. şirketlerin reklam vererek stratejik partnerlik yapmaktadır. İngilizkonsoloslugu.org web sitesi, konsolosluk ya da büyükelçilikle hiçbir alakası olmayıp içindeki bilgilerin bir resmi dayanağı yoktur. Vize hizmeti sunan temsilciler yaşanmışlıklardan yola çıkılarak insanların yararına doğru yönlendirme yapmak amacı güdülmekte, doğru olmayan bilgileri veya güncellemek adına lütfen http://www.alennddw.com/contact adresine yazabilirsiniz. 

İngiltere Öğrenci Vizesi İşlemleri için Sıkça Sorulan Sorular

1. İngiltere Konsolosluğu, İngiltere Öğrenci Vizesi Nasıl Alınır?

İngiltere Öğrenci Vizesi için kişinin seyahat amacına uygun olan öğrenci vize kategorisinden başvuru yapılmalıdır. Her başvuru sahibinin İngiltere'deki okuldan gelen kayıt kabul belgesine sahip olması gerekmektedir. Kayıt kabul belgesi olmayan kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir. İngiltere Vize İşlemleri için konsolosluk tarafından outsource edilmiş vize başvuru merkezi ve vize hizmeti sunan temsilcilikler aracılığı ile işlemler yürütülmektedir. Her başvuru sahibi resmi makam kararınca belirlenmiş İngiltere Öğrenci Vizesi Başvuru Prosedürlerini tamamlamak ile mükelleftir. Eksik ya da yanlış yapılan başvuru sonucunda alınan ret beyanından konsolosluk sorumlu değildir.

2. İngiltere Öğrenci Vizesi için Gerekli Evrakların Tamamını Hazırlamak Zorunda mıyım?

İngiltere Öğrenci Vizesi için gerekli belgeler, kişinin eğitim amacına göre değişmektedir. Farklı kategorlerdeki İngiltere Öğrenci Vize Başvuruları için ödenmesi beklenen harç bedeli ve gerekli evrak listesinin birbirinden farklı olması nedeni ile kişiye özel olarak vize takip dosyası hazırlanmalıdır. İngiltere kısa ve uzun süreli öğrenci vizesi için konoslosluk tarafından istenen gerekli evrakların tamamı 

3. İngiltere Öğrenci Vizesi için acil vize başvurusu var mıdır?

İngiltere Öğrenci Vizesi, İngiltere vize başvurusu sürecinden itibaren yaklaşık 3 hafta içinde açıklanmaktadır. İngiltere Konsolosluğu, başvurunuzun değerlendirmesi konusunda ek süreye ihtiyaç duyarsa bu süre biraz daha uzamaktadır. İngiltere vize başvurunuzu eksiksiz olarak yapmanız, İngiltere vize sürecinin olumlu sonuçlanmasını kolaylaştıracaktır.

4. İngiltere Konsolosluğu, İngiltere Öğrenci Vizesi İle Çalışma Hakkı Var mı?

İngiltere Öğrenci Vizesi ile çalışma hakkı belli vize kategorilerinde vardır. Student Visitor Visa/Ziyaretçi Öğrenci Vizesi ile çalışma imkanı bulunmazken, Tier 4 General Student Visa ile gidecek olan kişiler Foundation Lisans veya Yüksek Lisans yapma koşulu ile haftada 20 saat part time çalışılabilmektedir.

5. Kimler İngiltere Uzatılmış Öğrenci Ziyaretçi Vizesine Başvuru Yapabilir?

İngiltere’de 6 ile 11 ay arasında bir dil eğitimi almak için seyahat edecek kişileri İngiltere Uzatılmış Öğrenci Ziyaretçi Vizesine başvurması gerekir. 11 aydan daha uzun sürecek eğitimler için bu vize kategorisinden başvuru yapılamamaktadır.

6. İngiltere Öğrenci Vizesi için şahsen başvuruya katılmam gerekir mi?

İngiltere'ye seyahat etme niyetinde olan kişilerin vize başvuru işlemleri için konsolosluk tarafından outsource edilmiş vize başvuru merkezine şahsen başvuruda bulunması zorunlu tutulmuştur. Bu nedenle kişinn daha önce İngiltere Vizesi olsa dahi her defasında şahsen başvuruya gelmesi gerekmektedir.

7. İngiltere Öğrenci Vizesi almak için hangi şehirlerden randevu alınabilir?

İngiltere Öğrenci Vizesi için kişinin biyometrik verilerinin kaydedilmesi ve mülakat işlemlerinin tamamlanması için randevu alarak şahsen başvuru merkezine gitmesi gerekmektedir. Yapılacak vize başvuru için konsolosluk tarafından outsource edilmiş vize başvuru merkezinin hizmet verdiği iller şu şekildedir:

 • Ankara
 • İstanbul
 • Gaziantep
 • İzmir
 • Bursa
 • Antalya
 • Adana olmak üzere 7 ayrı şehirde hizmet verilmektedir.

8. Eğitim almak için İngiltere'ye gitmek istiyorum, ancak okul kabul belgem yok. Yine de başvuru yapabilir miyim?

İngiltere Öğrenci Vizesi Kategorisinde başvuru yapmak isteyen ve İngiltere'de eğitim görme niyetinde olan her başvuru sahibinin İngiltere'deki anlaşmalı olduğu okuldan adına kayıt kabul belgesi (acceptance) gelmesi zorunludur. Kayıt Kabul Belgesi olmayan kişilerin örenci vizesi kategorisinde İngiltere Vizesi'ne başvurması mümkün değildir.

9. İngiltere Eğitim Vizesi için başvuruda bulundum. Pasaportumun hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Konsolosluk tarafından outsource edilmiş İngiltere Vize Başvuru Merkezi sistemi üzerinden açılan hesap ile kişi İngiltere Öğrenci Vize Başvurusu durumunu elektronik ortamda kontrol edebilmektedir. Ancak bu hesabın en geç randevu gününden 1 gün önce açılmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda kişinin vize kararının çıkmasının ardından konsolosluk tarafından başvuru sahibine bir bilgi e-maili gönderilmektedir. Bu e-mailde kişinin vize kararının çıktığı ve pasaportunun konsolosluk tarafından kuryeye verildiği bilgisi yer almaktadır. Kuryeye verilen pasaportların teslim süresi 1-3 iş günü arasında değişmektedir.

10. İngiltere Konsolosluğu benden ek evrak talebinde bulunabilir mi?

İngiltere Konsolosluğu'nun uygun görmesi halinde başvuru sahiplerinden ek evrak isteme hakkı her zaman vardır. Ek evrak talebi konsolosluk tarafından size gönderilen e-mailde detaylı olarak belirtilecektir. İstenilen evrağı en kısa süre içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirdiğiniz İngiltere vize başvuru ofisine teslim etmeniz gerekmektedir. Geç teslim edilen evrakların oluşturduğu problemler için konsolosluk sorumlu olmayacaktır.

11. İngiltere Öğrenci Vizesi için konsolosluk bana okul ayarlayabilir mi?

İngiltere'de eğitim almak isteyen kişilerin şahsen okul ile irtibata geçmesi ve kayıt işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir. Başvuru işlemleri esnasında veya öncesinde konsolosluk kişilere okul temin etme hizmeti sunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibi, İngiltere Vize ve Eğitim İşlemleri hususunda destek veren aracı temsilciliklerle iletişime geçerek okul kaydını gerçekleştirebilir veya bireysel olarak işlemlerini yürütebilmektedir.

12. İngiltere Öğrenci Vize Başvurusu için banka hesabında ne kadar bakiye olmalıdır?

İngiltere Öğrenci Vizesi için kişinin banka hesap dökümünü ibraz etmesi zorunludur. Mesleki ve öğrenim durumuna uygun olarak kişi; sponsorlu veya bireysel olarak gelir beyanında bulunabilir. Ancak sunulan evraklar arasındaki banka hesap dökümünün bakiye tutarı kişiden kişiye göre değişmektedir. İngiltere'de kalınacak süre, okul için ödenen ücret, konaklama ve uçuş masrafları ile yaşam giderlerinin tutarı kişinin banka hesabında ne kadar bakiye göstermesi gerektiğine yön verir.

13. Reddedilen İngiltere Öğrenci Vizesi için harç ücreti geri iade edilir mi?

İngiltere Vize Başvuruları için kişinin başvuru sonucu ret kararı ile bildirilmiş de olsa konsolosluk tarafından vize harç bedeli iade edilmemektedir. Bu nedenle her başvuru dosyası için vize inceleme işlemlerinin bir karşılığı olarak harç bedeli talep edilir. İngiltere Vize Harcının ödenmiş olması kişinin başvuru sonucunun mutlak suretle olumlu olacağı anlamını taşımamaktadır. Vize kararı her zaman resmi makam olan konsolosluğa aittir.

14. İngiltere Öğrenci Vizesi için başvuru formu doldurmak gerekir mi?

İngiltere Öğrenci Vizesi taleplerinde konsolosluk tarafından belirlenmiş resmi web sitesi üzerinden her başvuru sahibinin online form doldurması zorunlu tutulmuştur. Ancak elektronik ortamda doldurulan vize başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanmış olması vize kararı için hayati öneme sahiptir. Yanlış verilen bilgiler gerçeği yansıtmadığı için konsolosluk tarafından yalan beyan olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kişinin vize sonucunun reddedilme durumu ortaya çıkar. Yanlış ya da eksik verilen bilgiler nedeni ile reddedilen vizelerin sorumluluğu konsoloslukta değildir.

Duyurular

İngiltere Vizelerinde E-Başvuru Süreci Başladı

İngiltere Vizelerinde E-Başvuru Süreci Başladı! İngiltere Konsolosluğu Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep için mail aracılığıyla tamamlan...
2023-08-08 09:50:09

İngiltere Yerleşim Vizesi Alacakların Dikkatine!

İngiltere Yerleşim Vizesi Alacakların Dikkatine! Türkiye vize başvuru merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Adana ve Antalya...
2023-08-08 09:49:41

İngiltere Vize Harç Ücretleri 2022

İngiltere Vize Harç Ücretleri 2022   İngiltere vize ücreti konusunda bilgi almak isteyenler seyahat sebebi, süresi ve giriş çıkı...
2023-08-08 09:49:10

İngiliz Konsoloslukları Noel ve Yeni Yılda kapalı olacak

İngiltere’nin Türkiye’de hizmet veren temsilcilikleri Türkiye ve İngiltere’nin resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötürü hizmetle...
2023-08-08 09:48:45
Tüm Duyurular