İngiltere Aile Ziyareti Vizesi

İngiltere'ye Aile Ziyareti amacı ile seyahat etmek isteyen kişilerin mesleki durumuna uygun olarak hazırlaması gereken bazı evraklar vardır. Belgelerin temin edilmesi, vize başvurusu için gerekli olan; online vize başvuru formu, randevu onay belgesi ve seyahati destekleyici belgelerin sunulması gibi prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından kişi vize başvurusu yapmaya hak kazanır.

İngiltere Aile Ziyaret Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Davetiye Belgesi: Davet sahibi tarafından gönderilmiş, davet sahibinin adres ve iletişim bilgilerini içeren, imzalanmış İngilizce yazı dilinde davetiye ibraz edilmelidir. Davetiyenin e-mail ortamında gönderilmesi kabul edilmektedir. Davetiyeye ek olarak davet sahibinden istenen bazı ek belgeler vardır. Davet eden kişi İngiltere Vatandaşı ise pasaportu ve kimlik fotokopisi; İngiltere Vatandaşı değil ise oturum izni fotokopisi sunulmalıdır. 
Seyahat Belgesi: İngiltere Konsolosluğu ‘İngiltere Aile Ziyareti Vizesi’ başvurusunda pasaportun geçerlilik süresinin seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay olma gerekliliğini aranmaktadır. Pasaportun son 10 yıl içerisinde düzenlenmiş ve deforme olmamış olması; pasaporta vize basılabilmesi için en az 2 boş sayfasının bulunması zorunludur. Eski pasaportların bulunması halinde birlikte sunulması önemlidir. Seyahat sonrası en az 6 ay geçerliliği bulunan pasaporta ek olarak varsa eski pasaportlar sunulmalıdır.
Finansal Durumu Kanıtlayıcı Evraklar: Kişinin mesleki durumunu ibraz eden gerekli evrakların sunulması gerekmektedir. Mesleki durum yasal olarak evraklar üzerinde kanıtlanmalı ve konsolosluğun istediği şekilde tam tekmil olarak sunulmalıdır.
Maddi Kaynakların Yeterliliği: Başvuru sahibi seyahat süresi boyunca yeterli maddi kaynağa sahip olduğunu banka hesap dökümü ibraz ederek kişi masraflarının karşılanacağını beyan etmelidir. Sunulan banka hesap dökümü şahsi banka hesabı olmalıdır. Mutlak suretle bankadan imzalı kaşeli olarak alınmalıdır.
Seyahati Destekleyici Rezervasyonlar: Başvuru sahibinin İngiltere'ye yapacağı seyahati için konaklama ve uçuş bilgilerini ibraz etmesi beklenir. Bu nedenle her başvuru sahibi bu bilgileri gösterir belgelere sahip olmalıdır.
Geri Dönüşü Kanıtlayıcı Dokümanlar: İngiltere Aile Ziyareti Vizesi Başvurusu'nda bulunacak kişinin ülkesine geri döneceğini taahhüt eden evrakları sunması gerekmektedir. Aile bağlarını gösterir aile toplum kağıdı, öğrencilik durumu var ise öğrenci belgesi, var ise taşınmaz mülklerinin fotokopisi gibi kişiye ülkesine bağlayan sebepler ibraz edilmelidir.

İngiltere Aile Ziyareti Vize Başvurusu Nereye Yapılır?

İngiltere Aile Ziyareti Vize Başvuruları İngiltere Konsolosluğu tarafından outsource edilmiş vize başvuru merkezi ve vize hizmet merkezleri aracılığı ile yürütülmektedir.İngiltere Aile Ziyareti Vize Başvurusunda bulunma niyetinde olan her birey outsource edilmiş vize başvuru merkezi ve vize hizmet merkezleri aracılığı ile işlemlerini yürütmek, parmak izi beyanında bulunmak ve biyometrik fotoğraflarının çekilmesi ile vize takip dosyasını ilgili başvuru merkezine teslim etmek ile mükelleftir. Aile Ziyareti amacı ile İngiltere'ye seyahat etmek isteyen kişiler, kısa süreli vize kategorsine bağlı olarak İngiltere Vize Başvurusu'nda bulunurlar. 

İngiltere Aile Ziyareti Vizesi Sonuçlanma Süresi Nedir?

İngiltere Konsolosluğu Aile Ziyareti Vize İşlemlerini en az 15 iş günü içinde sonuçlandırmaktadır. Bazı durumlarda İngiltere Aile Ziyareti Vize Başvurularının değerlendirilmesi daha uzun sürebilmektedir. İngiltere Aile Ziyareti Vize İşlemleri için başvuru sahiplerinin İngiltere Konsolosluğu’nun resmi tatiller, milli bayramlar ve fuar dönemi yoğunluklarının göz önünde bulundurulması, seyahate dair doğabilecek vize gecikme riskini ortadan kaldıracaktır. İngiltere Konsolosluğu tarafından atanmış resmi başvuru merkezi ek hizmetleri arasında yer alan Priority Service/Öncelikli Vize Servisi kapsamında başvuru sahibi vize sonucu 3-5 iş günü içerisinde teslim alabilirken, Ekspres veSüper Ekspres İngiltere Vizesiile başvuru sahibi vize kararını 24 saat içerisinde alır. Ancak Süper Öncelikli Vize Hizmeti yalnızca İstanbul Başvuru Merkezi aracılığı ile yapılmaktadır. Bu nedenle bu hizmetten yararlanmak isteyen kişiler randevu kaydını İstanbul olarak düzenlemelidir.

İngiltere Aile Ziyareti Vizesi Görev Bölgesi

İngiltere Aile Ziyareti Vize Başvuruları için bölge ayrımı bulunmamaktadır. Türkiye'nin her ilinden yapılan başvurular için konsolosluk tarafından outsource edilmiş vize başvuru merkezi aracılığı ile işlemler yürütülmektedir. Ancak resmi vize başvuru merkezinin hizmet verdiği iller sınırlıdır. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa ve Gaziantep illerinden başvuru kabul eden resmi vize başvuru merkezi bölge ayrımı olmaksızın Türkiye'nin her ilinden yapılan başvurular için kişinin isteğine bağlı olarak seçilebilmektedir.

İngiltere Aile Ziyareti Vize Reddi 

İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu veya İngiltere Ankara Büyükelçiliği vize reddi ile sonuçlanmış vizelerin harç bedelini geri iade etmemektedir. Bu nedenle işleme alınmış dosyaların vize harç bedelinin geri iadesi talep edilemez. Ayrıca vize başvurularında kullanılan evrakların da geri iadesi söz konusu değildir. Dolayısıyla, Aile Ziyareti İngiltere Vizesine yapılan her başvuru için yeniden evrak hazırlanması ve yeniden harç yatırılması gereklidir. Ayrıca, daha önce İngiltere Vizesi almış olmak bu vizenin tekrar alınabileceğinin garantisini vermez.

Reddedilmiş bir başvuru varsa kişi istediği zaman tekrar vize başvurusu yapabilir. Yeni bir başvuru yapmak için istisnai durumlar hariç beklenilmesi gereken belirli bir süre yoktur. Kişinin İngiltere Vize Başvurusunun reddedilmesinden sonra koşullarında herhangi bir önemli değişiklik yok ise veya ret için nedenleri tespit edilemiyorsa, başvurunun yeniden reddedilme olasılıgı yüksektir. Kişi başvuru dosyasında sahte belgeler kullanmadığı sürece önceki bir ret, sonraki başvuruların kendiliğinden reddedileceği anlamına gelmemektedir. Ancak daha önceden alınan reddin sebepleri göz önünde bulundurarak ve gerekli düzeltmeler yapılarak yeniden başvurulması gerekmektedir.

Yabancı Uyruklular için İngiltere Aile Ziyareti Vizesi

Türkiye'de ikamet izni bulunan ve Ülkesinde İngiltere Dış Temsilciliği bulunmayan yabancı uyruklu kişiler, İngiltere Aile Ziyareti Vizesi başvurularını kendilerine en yakın ülkede faaliyet gösteren İngiltere Konsolosluklarına yapabilirler. Irak ve Suriye Vatandaşları İngiltere Vize Başvurularını Türkiye’de bulunan konsolosluk tarafından outsource edilmiş İngiltere Vize Başvuru Merkezi'ne yapabilirler. İngiltere Aile Ziyareti Vizesi alacak kişi T.C. İkamet İzni sahibi yabancı uyruklu ise, en az 6 ay geçerliliği bulunan Türkiye Oturma İzni Belgesi'ni orijinali ve fotokopisi ile birlikte sunmalıdır.

ingilizkonsoloslugu.org Alenn ddw'ye ait görünüyor. İngiltere Konsolosluğu'nun Resmi web Sitesi İle İlgilisi Var Mıdır?
Alenn ddw, Google optimizasyonu metotlarını kullanarak farklı alan adları edinen ve bu alanlarda yayınladığı bilgiler ile turizm, seyahat, danışma vb. şirketlerinden reklam almaktadır. ingilizkonsoloslugu.org’un, İngiltere Konsolosluğu ya da İngiltere Büyükelçiliğiyle hiçbir akalası yoktur. Alenn ddw, tecrübeli vize uzmanları tarafından oluşturulmuştur. Alenn ddw sitelerinde bulunan hiçbir bilgi Konsoloslukların resmi bilgilendirilmeleri değildir.  Alenn ddw siteleri vize başvuru sahiplerini bilgilendirme amaçlı vize işlemleri konusunda tecrübeli temsilciler tarafından hazırlanmıştır. Sorularınızı ya da eksik gördüğünüz bilgileri www.alennddw.com/contact adresindeki iletişim formunu doldurarak bizlere iletebilirsiniz. Vize temsilcilerimiz en kısa sürede talebinizi dikkate alacak ve gerekli incelemeyi ve düzenlemeyi yapacaktır.

İngiltere Aile Ziyareti Başvurularında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Umuma Mahsus, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamili Türk Vatandaşları ile Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancı uyruklu kişiler İngiltere Vizesine tabidirler. Ancak Diplomatik Pasaport sahibi kişiler 180 gün içinde 90 günü aşmamak koşulu ile vizeden muaf tutulmuşlardır. İngiltere'ye Aile Ziyareti amacı ile seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri İngiltere'de daimi oturum izni olan veya İngiliz Vatandaşı olan 1. ve 2. Derece Akrabalarından gelen davet mektubu ile vize başvurusu yapabilirler. Her birey vize işlemleri için gerekli prosedürleri tamamlamak ile yükümlüdür.İngiltere Aile Ziyareti Vizesi için bebekler de dahil olmak üzere her başvuru sahibinin şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir. Daha önce İngiltere Vizesine sahip olmak kişiye bir sonraki başvuruda randevuya katılmama hakkı tanımamaktadır.
  • İngiltere Konsolosluğu tarafından verilen Aile Ziyareti Vize süresinin planlanan İngiltere  seyahatinden daha kısa olması ya da vize başvurusunda sunulan otel rezervasyonu, uçak bileti ve vize başvuru formunda yer alan tarihlerin uyuşmaması durumunda, İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu'na, İngiltere Ankara Büyükelçiliği'ne sürenin düzeltilmesi talebi ile başvuru yapılabilir.
  • İngiltere aile ziyareti vizesine başvuru yapabilmek için İngiltere’deki 1. ve 2. dereceden yakınlık bağı olan aile bireylerini ziyaret edeceğinizi kanıtlamanız gerekmektedir. Kuzen ya da 3. dereceden yakınlık bağı olan aile bireylerini ziyaret için aile ziyareti vize başvurusu kabul edilmemektedir.
  • Evlilik sebebiyle veya gerçek var olan bir ilişki bağı olan kız/erkek arkadaşı ziyaret için en az 2 yıl boyunca birlikte yaşanmış olma koşulu aranmaktadır. Aile Ziyareti Vizesi, İngiltere'de yasal olarak ikamet eden aile bireyi veya akrabayı ziyaret etmek amacıyla İngiltere'ye kısa süreli seyahat gerçekleştirmek isteyenlerin başvurması gereken vize türüdür. İngiltere Aile Ziyareti Vize işlemlerine başvuru için hazırlanan evrakların asıllarının yanında fotokopilerinin de sunulması zorunludur. Belgelerin asıllarının teslim edilmemesi halinde başvurunun ertelenme ve reddedilme ihtimali ortaya çıkabilir. Belgelerin fotokopilerinin hazır olmaması halinde ise, asıllarının iade edilmemesi söz konusu olabilir.
  • İngiltere Aile Ziyareti Vizesi ile ilgili kararlar konusunda yetkili merciiler; İngiltere Başkonsolosluğu ve İngiltere Ankara Büyükelçiliği'dir. İngiltere Aile Ziyareti Vize Başvuruları'nda destek alınan aracı kurumların İngiltere Aile Ziyareti Vizesine ilişkin alınacak karar üzerinde hiçbir inisiyatifi ve yetkisi bulunmamaktadır.
  • Erkek müracaatçılar askerlik durumlarını açıklayıcı belge mutlaka sunmalıdır. [fotokopi] İngilizce olması zorunludur
  • İngiltere Aile Ziyareti Vize İşlemlerinde bulunacak kişi üzerine kayıtlı taşınmazlarının (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri gibi) fotokopisini sunarak vize başvuru dosyasını güçlendirebilmektedir.

İngiltere Aile Ziyareti Vizesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 

1) İngiltere Aile Ziyareti Vizesi için Davetiyenin Aslı mı Gerekir?

Aile Ziyareti amacı ile İngiltere'ye gitmek isteyen kişilerin davet yazsına sahip olması gerekmektedir. Ancak İngiltere'den gelen davetiyenin mutlak suretle ıslak imzalı aslının gelmesi zorunlu değildir. E-mail ortamında uygun formatta yazılmış ve davet eden kişi ya da kişiler tarafından bizzat imzalanmış olarak taratılıp gönderilmiş olması yeterli olacaktır.

2) İngiltere'den gelen Davetiye Türkçe Yazılmış, Kabul Edilir mi?

İngiltere Aile Ziyareti Vize Başvurusu için gönderilen davetiyenin yazı dili İngilizce olmak zorundadır. Hudut Muhafaza Dairesi (UK Border Agency) vize memuru tarafından incelenebilmesi için Türkçe Dilinde yazılmış davet yazıları kabul edilmemektedir.

3) İngiltere Seyahatim Süresince Yanımda Bulundurmam Gereken Belgeler Nedir?

Pasaportunuzda ülkeye giriş için gerekli olan vize basılmış olsa bile bu izin ülkeye girişi garantilemez. İngiltere vizesi sahipleri, giriş noktasında normal göç kontrolüne tabi olup her zaman yanlarında vize -başvurularında sundukları belgelerin asılları veya kopyalarını taşımaları ve gerektiğinde Göçmen Bürosu Memurlarına incelenmek üzere sunabilme ihtimallerinin olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Pasaport fotokopinizi, T.C. Kimlik Numaranızı, varsa seyahat sigortası poliçenizin bir örneğini, gideceğiniz ülkede ikamet edeceğiniz yerin adresini (otel rezervasyon konfirmasyon belgesi veya davet yazısı) ve telefon numarasını, uluslararası seyahatinizi gerçekleştirirken kullanacağınız ulaşımın rezervasyon detaylarını paylaşmanızı isteyebilir. Seyahat masraflarınızı karşılayacak maddi miktarı deklare etmeniz gerekebilir.

4) Biometrik Veri Beyanı Nedir? İngiltere Vizesi İçin Zorunlu Mudur?

Biometrik Veri Sistemi’ne geçen İngiltere Konsolosluğu, Biyometri Veri Kaydı sistemine göre; İngiltere vizesi için başvuru yapacak kişilerin tüm parmaklarının izlerini ve elektronik imzalarını vermeleri; biyometrik fotoğraf çekimi yaptırmaları gerekir.

5) İngiltere Aile Ziyareti Vizesine Şahsen Başvurmam Gerekiyor mu?

Evet, İngiltere Aile Ziyareti Vizesinde her başvuruda şahsen başvuruya gelmeniz ve parmak izi vermeniz gerekmektedir . Yaşı küçük olan çocuklarınızın parmak izi vermese dahi randevu günü şahsen başvuruya katılmaları zorunlu kılınmıştır.

6) İngiltere Aile Ziyaret Vize Başvurularında En Önemli Belge Nedir?

İngiltere Aile Ziyareti Vizesi alabilmeniz için sizi davet eden İngiltere'deki tanıdığınız ya da akrabanızdan davetiye almanız gerekmektedir. Davetiyenin orijinal olması zorunlu değildir. E-mail ya da fax yolu ile gönderebilir. Davetiye ; davetiye gönderilen kişinin bilgilerini, gidiş  amacını , davetiye gönderinin açık adresi ve telefon bilgilerini içermesi gerekmektedir. Daveti gönderen kişi eğer vatandaş ise pasaportunun değil ise oturma izninin  fotokopisini de sunmalıdır.

7) Aile Ziyareti vize başvurusunda Şirket Banka Dökümü ile başvuru yapabilir miyim?

İngiltere Aile Ziyareti Vize Talebinde bulunan kişilerin şahsi banka hesap dökümü (Geriye dönük 3 aylık, banka tarafından ıslak imzalı kaşeli) sunması gerekmektedir. Ancak seyahat edecek kişi işveren konumunda ise şahsi banka hesap dökümü ile beraber şirket banka hesap bilgilerini de paylaşabilmektedir. Her iki banka hesabının uygun koşulları sağlaması ve güncel tarihli olması gerekmektedir. Dosyaya eklenen banka hesap dökümünde kişinin seyahat masraflarının karşılanacağının bir kanıtı olarak yeterli miktarda para bulunması zorunluluğu vardır.

8) İngiltere Konsolosluğu benden ek evrak isteyebilir mi?

Evet, İngiltere Konsolosluğu tarafından ek evrak talebi, kişiye gönderilen e-mailde detaylı olarak belirtilecektir. İstenilen evrağı en kısa süre içerisinde İngiltere Vize Başvuru Merkezi'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

9) İngiltere Aile Ziyareti Vizesini Talep Edebilmem için Form Doldurmam Gerekiyor mu?

İngiltere Aile Ziyareti Vize Başvurusu için her bireyin başvuru formu doldurması zorunludur. Başvuru sahiplerini online ortamda doldurulması beklenen İngiltere Vize Başvuru Formu ile beraber randevu günü şahsen başvuruya katılması gerekir. Randevu esnasında dosya inceleme işlemleri için kişiden başvuru formunun onaylandığını gösteren barkodlu vize başvuru formunu sunması istenirken, online ortamda doldurulan vize başvurunun formunun gerçek bilgileri yansıtması ve tam olarak doldurması gerekmektedir.

10) İngiltere’den uzun süreli vize talep edebilir miyim?

İngiltere Vizesi'nde dört farklı vize süresi talep edebilirsiniz. İngiltere Aile Ziyareti Vizesi alınırken başvuruda 6 aylık, 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık olarak kişinin isteğine bağlı olarak vize talebinde bulunulabilmektedir. Ancak her durumda alınan vize ile kişi İngiltere'de tek seferde maksimum 6 ay ikamet edebilmektedir. 1 yıl içerisindeki kalış hakkı 6 ayı geçmemektedir. 180 günü aşan Uzun Süreli konaklama gerektiren İngiltere seyahatleri için kişi gidiş amacına bağlı olarak yerleşim vizelerine başvuruda bulunmalıdır.

11) İngiltere vize başvuru durumunu nasıl takip edebilirim?

İngiltere Konsolosluğu vize değerlendirme işleminin bittiğini belirten bir mail göndermektedir.

12) 6 Aylık İngiltere Aile Ziyareti vizem var, Bu vize İngiltere'deki Kalış Sürem Nedir?

İngiltere Aile Ziyareti Vizesi olan kişiler almış oldukları vize ile ülkede tek seferde 180 gün kalma hakkında sahiptirler. Bu nedenle vize geçerlilik süresini göz önünde bulundurarark 1 yıl içerisinde 6 ay kalma hakkını kullanbilmektedirler.

13) İngiltere Aile Ziyareti Vizesi ile Hangi Ülkelere Seyahat Edebilirim?

İngiltere Aile Ziyareti Vizesi için yapılan başvuru Birleşik Krallık Vize Sistemi üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle alınan İngiltere Vizesi, Birleşik Krallık Vizesi olarak geçerli sayılarak kişi almış olduğu vize ile bu sayede Birleşik Krallık Toprakları'na bağlı olan İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’e de giriş yapma hakkını elde etmiş olacaktır. Ancak İngiltere Aile Ziyareti Vizesi ile Güney İrlanda’ya (İrlanda Cumhuriyeti) girmek isteyen kişiler, ilk girişini İngiltere üzerinden yapmalıdır. Bu koşulda Birleşik Krallık Vizesi'ne sahip bireyler, Güney İrlanda seyahatleri için aynı vizeyi kullanabileceklerdir.

14) İngiltere Aile Ziyareti Vize başvuru durumunu nasıl takip edebilirim?

İngiltere Vize Başvuru Merkezi sistemi üzerinden açılan hesap ile kişi İngiltere Aile Vize Başvurusu durumunu elektronik ortamda kontrol edebilmektedir. Ancak bu hesabın en geç randevu gününden 1 gün önce açılmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda kişinin vize kararının çıkmasının ardından konsolosluk tarafından başvuru sahibine bir bilgi e-maili gönderilmektedir. Bu e-mailde kişinin vize kararının çıktığı ve pasaportunun konsolosluk tarafından kuryeye verildiği bilgisi yer almaktadır. Kuryeye verilen pasaportların teslim süresi 1-3 iş günü arasında değişmektedir.

15) İngiltere Aile Ziyareti Vizesi almak için kimler bana davetiye gönderebilir?

İngiltere Aile Ziyareti Vizesine başvuru yapabilmek için İngiltere’deki 1. ve 2. dereceden yakınlık bağı olan aile bireylerini ziyaret edeceğinizi kanıtlamanız gerekmektedir. Kuzen ya da 3. dereceden yakınlık bağı olan aile bireylerini ziyaret için aile ziyareti vize başvurusu kabul edilmemektedir. Bu koşulda kuzen ya da daha uzak aile bağı bulunan akraba seyahatleri için kişi Turistik İngiltere Vizesine başvuruda bulunabilir.

16) İngiltere Aile Ziyareti Vize Başvuru için hangi illerden randevu alabilirim?

İngiltere Konsolosluğu tarafından outdoruce edilmiş vize başvuru merkezi ve başvuru hizmet ofisleri aracılığı ile kişi İngiltere Aile Ziyareti Vizesi'ne başvuruda bulunabilir. Her başvuru sahibinin gerekli prosedürleri tamamlamasının ardından randevu kaydı oluşturması zorunlu tutulmuştur. İngiltere Vize Başvurusu için atanmış resmi vize başvuru merkezi Türkiye'de Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Gaziantep olmak üzere 7 ilde hizmet vererek randevu işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Ancak Türkiye'nin her ilinden başvurular için vize hizmet ofisleri destek sağlamaktadır.

Duyurular

İngiltere Vizelerinde E-Başvuru Süreci Başladı

İngiltere Vizelerinde E-Başvuru Süreci Başladı! İngiltere Konsolosluğu Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep için mail aracılığıyla tamamlan...
2023-08-08 09:50:09

İngiltere Yerleşim Vizesi Alacakların Dikkatine!

İngiltere Yerleşim Vizesi Alacakların Dikkatine! Türkiye vize başvuru merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Adana ve Antalya...
2023-08-08 09:49:41

İngiltere Vize Harç Ücretleri 2022

İngiltere Vize Harç Ücretleri 2022   İngiltere vize ücreti konusunda bilgi almak isteyenler seyahat sebebi, süresi ve giriş çıkı...
2023-08-08 09:49:10

İngiliz Konsoloslukları Noel ve Yeni Yılda kapalı olacak

İngiltere’nin Türkiye’de hizmet veren temsilcilikleri Türkiye ve İngiltere’nin resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötürü hizmetle...
2023-08-08 09:48:45
Tüm Duyurular