İngiltere Vize Reddi

İngiltere Vize Başvurularını değerlendirme ve sonuçlandırma yetkisi resmi makam olan İngiltere Konsolosluğu yetkililerine aittir. Başvuru evrakları eksiksiz temin edilmiş ve tüm aşamalar yönergelere uygun olarak tamamlanmış olsa da başvurular reddedilebilmektedir. Fakat yine de evrakları eksiksiz olarak tamamlamak ve yönergelere uygun hareket etmek vizenin reddedilme ihtimalini en aza indirgemektedir. Vize başvuruları çok çeşitli nedenlerle reddedilebilir.

İngiltere Vizesi Ret Nedenleri

İngiltere Vize Başvurularının vize kararı resmi makam olan konsolosluğa aittir. Her yapılan vize başvurusunun sonucu olumlu olmamaktadır. Konsolosluğun belirlemiş olduğu vize uygunluk kriterleri göre başvuru sahibi yeterli koşullara sahip ise vize kararı bu doğrultuda olumlu olacaktır. Ancak tüm değerlendirmeler sonucunda vize kararı olumsuz olan kişilere ret beyanı belge olarak verilmektedir. Sunulan Ret Mektubunda her başvuru sahibi için spesifik nedenlerle ret gerekçesi bildirilmektedir. Kişinin eksik ya da yetersiz evrak sunması, yanlış beyanlarda bulunması, maddi kaynaklarının yetersiz görülmesi, evrakların ikna edici bulunmaması, gerçeği yanıstmayan evrakların dosyada yer alması veya başvuru sahibinin kendini doğru ifade edememesinden, eksik ya da yanlış bilgi vermesinden kaynaklı olarak vize başvuru sonucu olumsuz cevap almaktadır.

İngiltere Vize Başvurularının Olumsuz Sonuçlanmaması için Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Başvuru Evraklarını Eksiksiz Olarak Tamamlamak

İngiltere Vize Başvurusu için gereken tüm belgeleri eksiksiz olarak sağlamak önem arz eder. Eksik evrak ile yapılan başvuruların reddedilme ihtimali yüksektir. Konsolosluk tarafından kişinin mesleki durumuna ve seyahat amacına uygun olarak hazırlaması gereken evrakların listesi sunulmaktadır. Bu koşulda İngiltere Vize Başvurusu'nda bulunmak isteyen her birey gerekli prosedürleri eksiksiz olarak yerine getirmek ile yükümlüdür. Yanlış ya da eksik bilgi ile yapılan başvuruların ret cevabı ile sonuçlanmasında elçilik/konsolosluk sorumlu olmayacaktır.

2. Başvuru Belgelerini Doğru Formatta Hazırlamak

İngiltere seyahati için gerekli olan vize başvuru belgelerini eksiksiz olarak hazırlamak tek başına yeterli değildir. Belgelerin konsolosluğun istediği formatta hazırlanması gerekmektedir. Konsolosluk tarafından outsource edilmiş resmi vize başvuru merkezi çalışanlarının başvuru dosyasını inceleme işlemi sırasında kurallara uygun bir vize takip dosyası hazırlamış olmak vize sonucu için hayati öneme sahiptir.

3. Yetkili Vize Hizmet Servisleri Aracılığıyla Başvuru Yapmak

Birleşik Krallık Vize Başvurularında zorlayıcı ülkelerden biridir. Prosedürler özellikle ilk kez Birleşik Krallık Vizesi başvurusunda bulunacaklar için karmaşık ve yanıltıcı olabilmektedir. Bu nedenle tecrübeli ve güvenilir seyahat acenteleri ve vize servisleri aracılığıyla başvuru yapmak faydalı olabilmektedir.

4. Kulaktan Dolma Bilgiyle Başvuru Yapmamak

Vize başvuruları yasal bilgiler ışığında gerçekleştirilmelidir.İngiltere Vize Başvuru Prosedürleri ve talep edilen evraklar zamanla değişebilmektedir. Bu nedenle İngiltere Ankara Büyükelçiliği ve İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu resmi web siteleri referans alınarak veya yetkili acentelerden bilgi alınarak başvuru işlemleri başlatılabilir.

5. Doğru Beyanlarda Bulunmak

İngiltere Konsolosluğu, başvuranın kasten ya da yanlış yorumlama girişimini tespit ettiğinde başvuruyu reddebilir. Bu nedenle başvuru formu, başvuru dilekçesi, davetiye ve diğer evraklarda doğru beyanlarda bulunmaya özen gösteriniz. Varsa, bir sabıka kaydının kasıtlı olarak saklanması durumunda vize başvurusu reddedilebilir. Başvuru sahibi, biyometrik tarama, fotoğraf veya tıbbi rapor sunma gibi vize düzenlemelerine uymaz ise vize başvurusu reddedilebilir.

ingilizkonsoloslugu.org Alenn ddw'ye ait görünüyor. İngiltere Konsolosluğu'nun Resmi web Sitesi İle İlgilisi Var Mıdır?
Alenn ddw, Google optimizasyonu metotlarını kullanarak farklı alan adları edinen ve bu alanlarda yayınladığı bilgiler ile turizm, seyahat, danışma vb. şirketlerinden reklam almaktadır. ingilizkonsoloslugu.org’un, İngiltere Konsolosluğu ya da İngiltere Büyükelçiliğiyle hiçbir akalası yoktur. Alenn ddw, tecrübeli vize uzmanları tarafından oluşturulmuştur. Alenn ddw sitelerinde bulunan hiçbir bilgi Konsoloslukların resmi bilgilendirilmeleri değildir.  Alenn ddw siteleri vize başvuru sahiplerini bilgilendirme amaçlı vize işlemleri konusunda tecrübeli temsilciler tarafından hazırlanmıştır. Sorularınızı ya da eksik gördüğünüz bilgileri www.alennddw.com/contact adresindeki iletişim formunu doldurarak bizlere iletebilirsiniz. Vize temsilcilerimiz en kısa sürede talebinizi dikkate alacak ve gerekli incelemeyi ve düzenlemeyi yapacaktır.

İngiltere Vize Reddi Temyiz Süreci

İngiltere Vizesi, İngiltere göçmenlik yönetim sistemi olan puan tabanlı sistem kapsamında reddedilebilir. Vizeleri bu sistem kapsamında reddedilen başvurular yalnızca idari incelemeye başvurabilir.  İngiltere Vizesi Ret Mektubu, başvuru sahibinin karara itiraz edip etmeyeceğini belirleyecektir. Dilekçede başvuru sahibinin, ret kararını temyiz edememe durumu mektupta bildirilecektir. Başvuru sahibinin ret kararını temyiz etmesinde bir engel yoksa süreci başlatabilir.

Başvuru sahibi dilerse temyiz sürecinin tamamlanmasıyla da yeni bir başvuru yapılabilir. İtiraz sürecinde ilgili birime destekleyici belgeler ile birlikte usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış form iletilmelidir.

Orijinal karar ya bozulur ya da onanır ve karar yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.

Birleşik Krallık Vizesi için yeniden başvuruda bulunulduğunda , formun doğru bir şekilde doldurulmasını sağlamak için özen gösterilmeli ve vize başvurusunun tekrar reddedilmesinden kaçınmak için gerekli özen gösterilmelidir.

İngiltere Reddi İtiraz Başvurusu Türleri

İngiltere Ret Belgesi üzerinde kişiye özel bildirilen gerekçeler ile ret nedeni açıklayıcı bir şekilde yazılmaktadır. Başvuru işlemleri esnasında kişinin hangi evrakları sunduğu, hangi evraklarının açıklayıcı veya ikna edici bulunmadığı ya da evrak üzerinde saptanan çelişkili durumların tamamı, kişi ayrımı gözetilmeksizin yazılmaktadır. Bu bilgiler ışığında başvuru sahibi ret gerekçesini öğrenerek yeniden değerlendirme, idari itiraz ve itiraz davası gibi haklarını kullanabilir. Temelde üçe ayrılan bu haklar ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

1. Yeniden Değerlendirme(Re-Consideration) Başvurusu

Kişinin İngiltere Vize Başvurusu işlemleri esnasında evrakları arasında eksik belgelerinin olması nedeni ile alınan ret gerekçeleri için kullanılan itiraz hakkıdır. Başvuru sahibi eksikliği giderecek argümanlarını temin ederek ilk etapta Yeniden Değerlendirme Başvurusu talebinde bulunabilir. Eksik evrak nedeni ile alınanİngiltere Ret Kararı için kullanılması gereken ilk hak, yeniden değerlendirme başvurusu olacaktır. Kişinin idari itiraz ve itiraz davası gibi başvuruları tam ve doğru yapılmış bir başvuruya rağmen alınan ret kararına karşı kullanması tavsiye edilmektedir.

2. İdari İtiraz(Administrative Review) Hakkı

Bu hakkı kullabilmek için başvuru sahibinin vize ret kararında, vize görevlisinin bir hatası olması koşulu aranmaktadır. Ancak vize görevlisinin bir hata yaptığının ispatlanması halinde ret alan başvuru sahibi İdari İtiraz Hakkını kullanabilmektedir. Puan bazlı İngiltere vize türleri için kullanılmasına izin verilen bu hak için kişi eğer Ankara Antlaşması, Tier -1-2-4-5 gibi vize türleri için ret kararı almış ise idari itiraz başvurusu yapabilir. Vize görevlisinin yanlış puan sisteminde hatalı puanlama yapması, var olan evrağın eksik olduğunu bildirmiş olması ya da yanlış göçmenlik kuralları gereğince kişi için ret kararını beyan etmiş olması gibi durumlarda, başvuru sahibi direkt olarak İdari İtiraz Başvurusu'nda bulunmaya hak kazanır.

3. İtiraz Davası (Appeal)

İngiltere Başkonsolosluğu ve İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın kararı gereğince bazı vize türleri için kişinin İngiltere Göçmenlik Mahkemesi'nde İtiraz Davası açma hakkı vardır. Bu dava için geçerli olan maddeler;

 • İnsani Koruma Başvurularının Reddi (İltica)
 • İnsan Haklarına Aykırı Ret Kararı
 • Avrupa Birliği Düzenlemerine karşı sınır dışı ya da ret kararı,
 • İngiliz Vatandaşlığı'ndan çıkarılma
 • Koruma Statüsünün iptal edilmesi gibi nedenler ile itiraz davası açılabilmektedir.

Bu maddelerin dışında herhangi bir başvuru türü veya ret kararı nedeniyle İtiraz Davası açılamamaktadır.

İtiraz Hakkı Tanınmış Vize Kategorileri

 • Turistik Vize Başvurularında Bulunanlar
 • 6 aydan kısa süreli olarak İngiltere Öğrenci Vizesine sahip olanlar,
 • Eğitim süresi 6 aydan uzun ve öğrencinin gideceği yer belli değil ise, bu halde yapılacak olan İngiltere Öğrenci Vize Başvurusunda bulunanlar,
 • Belirtilen durumlarda ailesi beraber seyahate çıkacak olanların İngiltere vize başvuruları,
 • İngiltere Göçmenlik Kurumunun öngörmediği ve geçerli saymadığı durumlarda da mahkemeye başvurma durumu bulunmamaktadır. 
 • İngiltere Vizesi için belirtilen durumlara sahip olunmuş ve itiraz hakkı da bulunmuyorsa, 1998 yılında İnsan Hakları Yasası, 1976 yılında Ayrımcılık Yasası'nın tanıdığı sınırlı itiraz kanuna göre itiraz etme hakkı ortaya koyulabilmektedir.

İngiltere Vize Reddi Sonrası Yeniden Başvuru Yapılır mı?

İngiltere ve Birleşik Krallık Toprakları sınırları içerisindeki diğer ülkeler vize başvurularınızı rededebilir. İngiltere vize reddi, diplomatik temsilciliğin başvuru sahibine gönderdiği ret mektubu ile iletilir. Bu mektupta İngiltere Konsolosluğu, vize ve göçmenlik kanunlarının hangi maddeleri ile başvurunuz uyuşmadığını belirtir. İngiltere Vizesi Ret Mektubunda tekrar başvuru yapmanızın önünde herhangi bir engel bulunup bulunmadığı ve karara itiraz edip edemeyeceğiniz de belirtilir.

İngiltere Vizesi reddedildiği takdirde yeni bir başvuru yapabilirsiniz. Konsolosluk ofisi memurları istisnai durumlarda başvuranla mülakat yapmayı tercih etmekte ve kararı genelde de kararı sunulan evraklar ve vize başvuru formlarında verilen beyanlara göre vermektedir. Bu nedenle eksiksiz ve yönergelere uygun olarak hazırlanmış başvuru dosyası ret ihtimalini azaltacaktır.

Duyurular

İngiltere Vizelerinde E-Başvuru Süreci Başladı

İngiltere Vizelerinde E-Başvuru Süreci Başladı! İngiltere Konsolosluğu Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep için mail aracılığıyla tamamlan...
2023-08-08 09:50:09

İngiltere Yerleşim Vizesi Alacakların Dikkatine!

İngiltere Yerleşim Vizesi Alacakların Dikkatine! Türkiye vize başvuru merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Adana ve Antalya...
2023-08-08 09:49:41

İngiltere Vize Harç Ücretleri 2022

İngiltere Vize Harç Ücretleri 2022   İngiltere vize ücreti konusunda bilgi almak isteyenler seyahat sebebi, süresi ve giriş çıkı...
2023-08-08 09:49:10

İngiliz Konsoloslukları Noel ve Yeni Yılda kapalı olacak

İngiltere’nin Türkiye’de hizmet veren temsilcilikleri Türkiye ve İngiltere’nin resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötürü hizmetle...
2023-08-08 09:48:45
Tüm Duyurular